UPDATE 18 MEI 2020

 
 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 18 mei is dubbelspel opnieuw toegelaten,

mits het doorgaat in georganiseerd verband door een club

én met een meerderjarige toezichthouder of trainer.

Houd hierbij steeds de 1,5m social distancing in acht, ook als dat

wil zeggen dat een speler soms een bal moet durven laten gaan.

 

De lentelessen worden opgestart vanaf 15 juni,

inschrijven kan vanaf woensdag 20 mei via de website.

 

In het weekend van 24 mei wordt de bovenballon weggehaald waardoor

ook de boventerreinen speelklaar zullen zijn vanaf maandag 25 mei.

 

Sportieve groeten,

Het Bestuur

 

  ***

 

UPDATE 28/04/2020

 

Vanaf 4 mei is het zover, er zal weer een balletje geslagen worden op SDI!

MAAR we zullen dit voorlopig wel op een andere manier moeten invullen dan we gewoon waren, want in deze heropstartfase is er nood aan duidelijke afspraken voor clubs, spelers en trainers.

Vergeet niet je lidgeld te betalen, zoniet kan je niet reserveren.

We communiceren vandaag met alle leden en trainers via e-mail en de social media kanalen de ‘Play Safe & Go’ maatregelen.

De ‘Play Safe & Go’ maatregelen worden overzichtelijk gebundeld op de Tennis Vlaanderen website: https://www.tennisvlaanderen.be/playsafeandgo-spelers

In deze eerste fase wordt:

- de benedenballon weggehaald zodat er op de terreinen 4, 5, 6 en 7 gespeeld kan worden (de terreinen 1, 2 en 3 zijn dus NIET bespeelbaar)

- er alleen outdoor gespeeld

- alleen enkelspel gespeeld

- van iedereen verwacht alle ‘Play Safe & Go' regels, die je hieronder terugvindt, te volgen https://www.tennisvlaanderen.be/playsafeandgo-spelers

We beseffen dat deze regels streng zijn, maar het is belangrijk dat iedereen hierin verantwoordelijkheidszin toont en de regels strikt opvolgt.

Alleen op die manier vermijden we dat de versoepeling teruggeschroefd wordt.

Have fun

Het bestuur

  ***

UPDATE 16/04/2020

 

Beste leden

 

Intussen zijn we een maand in ‘lockdown’ en moeten we onze geliefde sport en club

al een hele tijd missen. Zopas werd tijdens een nieuwe Nationale Veiligheidsraad een

nieuwe stand van zaken opgemaakt. Het bestuur heeft intussen enkele beslissingen

genomen en werkt intussen samen met de tennisschool

aan verschillende scenario’s voor de lessen.

 

Zopas communiceerde de overheid dat de maatregelen tegen de verspreiding van

Covid-19 worden verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat betekent dat de eerdere

maatregelen nog steeds aangehouden moeten worden:

- Het clubhuis en de cafetaria blijven gesloten.

- Vrij tennis spelen en verhuur van terreinen is niet toegestaan.

- Alle tennislessen blijven opgeschort.

- Alle tenniscompetities blijven opgeschort. 

 

WINTERVERHUUR 2019-2020

Voor de gemiste weken van de winterverhuur, zullen we een compensatie voorzien

in de vorm van een korting op het abonnement van het winterseizoen '20-'21.

Het bedrag van deze korting wordt pro rata bepaald ifv de huurprijs. Vergeet dus niet

je winteruur tijdig te bevestigen bij Marleen zodat we dit snel kunnen afhandelen.

 

AFWERKEN WINTERLESSEN

De tennisschool start, van zodra groen licht wordt gegeven door de overheid,

met de afwerking van het winterprogramma (de laatste 2 weken tennisles

en eventuele inhaallessen). Wij hopen dat dit midden mei zou kunnen.

Steve en Dirk werken aan verschillende scenario’s die we zullen

communiceren zodra we een opstartdatum kennen.

 

LENTELESSEN

De lentelessen zullen niet kunnen doorgaan in hun oorspronkelijke vorm. Of er

nog een (verkorte) lentecyclus komt, hangt af van wanneer we opnieuw van

start mogen gaan. Zoals gezegd, beginnen we met het afwerken van de

wintercyclus, waarna we zullen zien hoeveel weken er nog resten om

een eventuele lentecylus op te starten met een aangepaste prijs.

Wij hebben al enkele betalingen ontvangen voor onze lentereeks.

Wij zullen deze betaling volledig terugstorten en nadien kan er door deze

leden opnieuw ingeschreven worden. Het lentepakket is dus afhankelijk

van de periode die ons nog rest na het afwerken van de winterlessen.

 

INTERCLUB

Zoals ondertussen wel duidelijk is, gaat de Interclub volgens het originele

schema niet kunnen plaats vinden. Daarom heeft Tennis Vlaanderen

2 alternatieve scenario’s uitgewerkt: Plan A en Plan B. Aangezien de maatregelen

verlengd worden tot en met 3 mei, is het nog niet duidelijk welk

plan voor de tennisinterclub in voege zal kunnen treden.

We nemen snel contact op met elke kapitein om te polsen

wie er wel of geen interclub meer wenst te spelen.

 

ONDERHOUD

Ook tijdens deze lockdown zitten we niet stil, de benedenterreinen, de kelder

is opgeruimd, het gras gesnoeid, we zijn dus klaar om te starten zodra we groen

licht krijgen. Indien jullie vragen of opmerkingen hebben dan staan we steeds klaar

 

We wachten de beslissing van de volgende veiligheidsraad af,

die volgende week zal plaatsvinden. Dan worden de

versoepelingsmaatregelen aangekondigd vanaf 4 mei.

 

Het bestuur

 

   ***

 

UPDATE 13/04/2020

 

Beste,

 

Wij zien ons genoodzaakt om ons clubhuis tijdelijk volledig te sluiten en dit tot en met 19 april.

Daarnaast is er een algemene afgelasting van alle trainingen/activiteiten tot en met 19 april, ook de winteruur-spelers kunnen tijdelijk niet meer spelen.

Dit volgens de laatste richtlijnen van Tennis Vlaanderen, ontvangen op 3/04/2020:

Op 27/03 werd door de overheid gecommuniceerd dat de maatregelen tegen de verspreiding van Covid19 worden verlengd tot (minstens) zondag 19/04, het einde van de paasvakantie. Dat betekent dat de maatregelen die eerder door ons werden aangekondigd, al zeker tot die datum aangehouden moeten worden:

  • Het clubhuis en de cafetaria blijven gesloten.

  • Vrij tennis/padel spelen en verhuur van tennis/padel terreinen is niet toegestaan.

  • Alle tennis- en padellessen blijven opgeschort.

  • Alle tennis-en padelcompetities blijven opgeschort.

Omdat tennis en padel in principe mogelijk zijn zonder contact en outdoor kunnen plaatsvinden, bekijken we op dit moment met de overheid wanneer tennis en padel, onder strikte voorwaarden, mogelijk zouden zijn. Onder die strikte voorwaarden verstaan we: in openlucht, met respect voor alle regels van social distancing, in eerst instantie zonder competitie, zonder horeca, zonder lessen,… Wij vragen begrip voor de beslissingsnemers omdat dit om evidente redenen geen eenvoudige beslissing is. We hopen hier groen licht voor te krijgen wanneer de eerste maatregelen afgebouwd worden.

Impact op tornooien, interclub en klassementsberekening

We weten dat de competities heel belangrijk zijn voor de clubs en leden. Maar we sluiten ons uiteraard ook aan bij het algemene principe dat gezondheid voor spelers en clubmedewerkers absoluut voorrang moet krijgen. Aangezien we belangrijke signalen krijgen dat de huidige maatregelen nog tot 3 mei verlengd zullen worden, zijn er ook al enkele beslissingen genomen m.b.t. de eerstkomende tornooien en interclub:

  • Tennis- en padeltornooien die gepland stonden in de maand april (tornooiweken 17 en 18) worden geannuleerd. Wij zullen het nodige doen in Elit en ook de spelers hiervan op de hoogte brengen. Voor de tennis- en padeltornooien die op de planning staan in week 19 of later, zal de beslissing genomen worden op basis van de verdere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad midden april.

  • De tennisinterclubcompetitie zal niet kunnen starten op de geplande data. In nauw overleg met clubs en gewesten zijn er 2 scenario's uitgewerkt om toch nog interclub te kunnen organiseren. Alle info hierover volgt via een afzonderlijke e-mail op maandag 6 april.

  • De klassementsberekeningen voor tennis en padel, die gepland stonden in juni, zullen omwille van de geschrapte tornooien, afgelaste Volvo Padel Voorjaar Interclub en de uitgestelde tennisinterclub niet doorgaan.

 

Met sportieve groeten,

 

Het bestuur

 

   ***

 

UPDATE 13/03/2020

 

Beste,

 

Gelet op de recente ontwikkelingen, heeft het bestuur van Tennis SDI, in overleg met de Dilbeekse autoriteiten besloten om over te gaan tot een algemene afgelasting van alle trainingen/activiteiten vanaf vrijdag 13 maart tot en met 31/03/2020.

De winteruren blijven beschikbaar voor diegenen die op hun eigen verantwoordelijkheid wensen te spelen.

Onze inschrijvingsdag voor het lidgeld 2020 wordt hierbij geannuleerd, u kan echter via overschrijving uw lidgeld regelen zodat u zeker aan de Interclub kan deelnemen.

Het lidgeld kan betaald worden via volgend rekeningnummer: BE34 0689 0392 0290 met vermelding van de VOORNAAM, NAAM EN LIDGELD 2020.
http://www.tennis-sdi.be/zomerseizoen-2020

Aangezien de situatie elk moment evolueert, zullen we kort op de bal spelen en snel communiceren over ons winterdubbeltornooi en de stages tijdens de Paasvakantie en nadien.

 

Met sportieve groeten,


Het bestuur