Missie

 
 

“Echte toekomst komt niet vanzelf!"

 

Daar moet aan gewerkt worden, stilstaan is immers achteruitgaan. Daarom hebben de bestuurders van Tennis SDI zich eind 2014 bezonnen over nieuwe of verbeterde richtingen voor de werking van de club. Ook de mening en de suggesties van alle SDI leden werd daarbij gevraagd via de ledenbevraging eind 2014.

***

Het effect van deze denk- en werkmomenten, van de genoemde ledenbevraging ook, heeft meteen al geleid tot het verder uitwerken van de MISSIE van SDI. Bovendien heeft de Raad van Bestuur, hierop verder bouwend, ook de werkmethode en de structuur wat aangepast.

De “missie” van een vereniging vat op bondige wijze samen welke de bestaansreden, het doel, de essentiële werking ervan kan zijn. Belangrijk omdat de missie bij zowel bij de uitbouw en functioneren van de organisatie als bij evaluaties en waarderingen, als kompas of toetssteen zal dienen voor het bestuur en voor de beleving bij alle leden.

De missie oriënteert met andere woorden de organisatie en houdt het geheel gericht op het doel. Binnenkort zal dus logischerwijze de MISSIE van SDI in het clubgebouw uitgehangen worden.

 

De Missie van Tennis SDI

 

“Als onafhankelijke Nederlandstalige organisatie wil VZW Tennis SDI, in de Vlaamse regio aan de rand van Brussel, bij uitstek de gangmaker zijn voor kwalitatief en sportief tennis. Daarom wil VZW Tennis SDI op wervende wijze kansen geven voor sportieve en menselijke ontplooiing aan elkeen die, ongeacht de leeftijd, wil tennissen, recreatief en/of gericht op competitief talent. Dit wil VZW Tennis SDI professioneel organiseren door, aandachtig voor gezonde sportbeoefening, op maat gesneden opleidingen aan te bieden met gediplomeerde trainers.

VZW Tennis SDI wil bovendien in een familiale en ontspannende omkadering en door diverse motiverende evenementen, een stijlvolle inspirerende ontmoetingsplaats zijn voor alle tennisliefhebbers en hun entourage. VZW Tennis SDI staat open voor iedereen die de clubidentiteit respecteert, aanvaardt en zich aldus integreert. Dit wil VZW Tennis SDI bereiken met een kwaliteitsgerichte clubsfeer, die discipline en structuur uitstraalt en aldus aanmoedigt en inspireert tot levenslange sportiviteit.

Door een professionele structuur wil VZW Tennis SDI doorlopend werken aan een gezonde financiële en organisatorische basis voor een toekomstgerichte en sportvriendelijke werking, met daarbij aandacht voor constructieve inspraak van alle leden.”

 

Aan die pijlers bouwen met vier departementen

 

Drie pijlers herkennen we in de SDI MISSIE:

  • SDI PLAATS VOOR SPORTIEVE ONTMOETING
  • SDI GANGMAKER VOOR TENNISBELEVING
  • SDI PROFESSIONELE ORGANISATIE VOOR TENNIS

Vier departementen met elk een lid uit de Raad van Bestuur, zullen elk zorg dragen voor de realisatie van deze genoemde werkingspijlers en zullen de toepassing van de spirit van de SDI Missie opvolgen. Elke bestuurder werkt in zijn operationeel departement nauw samen met een of meerdere vertrouwenspersonen, die de echte werking concreet maken.

  1. Algemeen Beleid, Administratie & Boekhouding 
  2. Logistiek & Infrastructuur   
  3. Communicatie & IT 
  4. Tennis & Tennisacademie