Clubreglement

 
 
 1. De tennis- en padelterreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van Tennis SDI vzw. De openingsuren zijn van 8u00 tot 23u00 in de zomer (van 21 juni tot 21 september) en van 9u00 tot 23u00 in de winter. Jongeren onder de 16 jaar spelen tijdens de week slechts tot 19u30.
 2. Een persoon kan slechts als lid ingeschreven zijn na het betalen van zijn lidgeld (inclusief bijdrage aan Tennis Vlaanderen).
 3. Het uitnodigen van niet-leden is toegelaten van 8u00 tot 23u00 in de zomer. De prijs van een uitnodiging bedraagt 15 euro (lid speelt met niet-lid), en bedraagt 25 euro indien 2 niet-leden spelen op het terrein. Deze prijzen kunnen jaarlijks door het bestuur aangepast worden. Dit bedrag dient vooraf op het secretariaat, op de rekening van SDI of aan het barpersoneel betaald te worden. Op de reservatie, via PC of online via www.tennisvlaanderen.be/reserveer-een-terrein, schrijft het lid zich in met de vermelding “uitnodiging + naam van de uitgenodigde”.
 4. Reservatie van de terreinen via procedure op de PC van de club of online : naam en voornaam van minstens 2 spelers moeten vermeld staan. Op voorhand kan er slechts voor 1 uur tijdens een werkdag en 1 uur tijdens een weekend gereserveerd worden. Een naam kan dus vanaf het moment van inschrijving slechts 2 maal voorkomen: éénmaal op een werkdag en éénmaal tijdens een weekeinde. Na afloop van elk uur kan opnieuw ingeschreven worden, ook voor een vrij uur in dezelfde week of weekend. Na een gespeeld uur mag dus opnieuw ingeschreven worden voor eender welk vrij uur. Inschrijvingen niet conform aan deze voorwaarden kunnen door het bestuur geannuleerd worden! De reservatie dient tijdig geannuleerd te worden indien men niet kan spelen.
 5. Tenniskledij en tennisschoenen voor gemalen baksteen zijn verplicht. Tennissen in bloot bovenlijf is uitdrukkelijk verboden!
 6. Drie minuten voor het einde van het speeluur worden de terreinen in orde gebracht door de spelers die het terrein verlaten, d.w.z. slepen met het net en sproeien. Sproeien is verplicht bij droog weer. Deze regel is fundamenteel tot het onderhouden van een tennisterrein als een goede huisvader en uit respect voor de medeleden.
 7. De spelers en trainers dienen de aanwijzingen van het personeel op te volgen wat het gebruik van en de orde op de terreinen betreft. Indien in het reservatiesysteem een of meerdere terreinen gereserveerd staan voor onderhoud, dan wil dit zeggen dat er in geen geval op mag gespeeld worden, ook al lijkt het terrein bespeelbaar.
 8. Het bestuur en het personeel van de tennisclub zijn bevoegd om in bepaalde (weers)omstandigheden één of meerdere terreinen onbespeelbaar te verklaren. In geval van regen, moeten de leden uit eigen beweging de terreinen verlaten.
 9. Bij vaststellen van een inbreuk op de artikels 1 t.e.m. 8 van dit reglement, kan het bestuur de volgende sancties nemen:
  • 1ste overtreding: 1ste verwittiging.
  • 2de overtreding: 2de verwittiging en 1 week schorsing als lid (uitsluiting uit het reservatiesysteem).
  • 3de overtreding: 3de verwittiging en 2 weken schorsing als lid (uitsluiting uit het reservatiesysteem).
  • 4de overtreding: intrekking van het lidmaatschap.
 10. Elke handeling van een lid in strijd met dit reglement of die de reputatie van de club kunnen schaden, geeft het bestuur het recht om één van de sancties, opgesomd in artikel 9 van het reglement tegen de betrokkene uit te spreken, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige terugbetaling of vergoeding. Het bestuur houdt zich het recht voor om ook andere sancties/schadevergoedingen via de burgelijke rechtbanken te vorderen. Dit geldt zowel voor handelingen verricht tijdens het uitoefenen van de tennisactiviteiten alsook voor handelingen verricht tijdens niet-tennisactiviteiten georganiseerd door Tennis SDI vzw.
 11. De speler/gebruiker is aansprakelijk voor alle door hem toegebrachte schade aan de installaties of aan zaken van de club. Beschadigingen aan gebouwen, banen, netpalen, netten, gereedschappen, andere goederen die behoren tot de tennisclub en omgeving, dienen onmiddellijk aan het bestuur of het personeel van de club gemeld te worden. IN GEVAL VAN DRINGENDE PROBLEMEN AAN DE TERREINEN, KAN U ONS SECRETARIAAT BEREIKEN OP HET NUMMER 02 569 72 13, tussen 9.00u en 17u00.
 12. Ingeval van Interclub, tornooi of collectieve lessen kunnen de terreinen door het bestuur worden voorbehouden. De clubleden zullen hiervan verwittigd worden via email en via de Facebook van Tennis SDI vzw: www.facebook.com/tennis.sdi.vzw.
 13. Het geven van privélessen wordt slechts toegelaten aan trainers die in hetzelfde seizoen voor de Tennisschool van Tennis SDI vzw lesgeven. Het aantal privé-uren per trainer op weekbasis (weekeinde inbegrepen) mag nooit het aantal uren gegeven op weekbasis voor de Tennischool van Tennis SDI vzw (weekeinde inbegrepen) overstijgen.
 14. Het geven van privélessen is enkel op terrein 2 of 3 toegelaten.
 15. Blessures of ongevallen opgelopen tijdens het seizoen geven nooit recht op terugbetaling van het betaalde lidgeld.
 16. Het Nederlandstalig karakter van de club dient nageleefd te worden.
 17. Door zijn/haar toetreding tot Tennis SDI vzw verklaart het lid zich akkoord met dit reglement.
 18. Het bestuur kan het reglement in de loop van het seizoen aanpassen en stelt de leden hiervan op de hoogte via de aankondigingsborden op de club.


Veel tennisplezier vanwege het bestuur van Tennis SDI!