Bestuur

 
 

 

Op 1juni 2018 is er een nieuw bestuur in functie getreden op Tennis SDI vzw. Deze raad van bestuur zal de belangen van de club verder behartigen en Tennis SDI verder uitbouwen en wapenen voor de toekomst. Als voorzitter neemt Gunther De Backer het roer over van Koen Diegenant. Het organigram van Tennis SDI ziet er nu als volgt uit:

een volledige weergave van het organigram kan u hier bekijken

 

RAAD VAN BESTUUR
Gunther De Backer ( Voorzitter)
 
Brian Jans
 
Steve Vanhentenrijk
 
Brice Millares
 
Robin Van den Borre
 
Daan Benoot
 
Joeri Boone
 
 

 

Deelgebieden:

De Raad van Bestuur heeft de bestuursfuncties opgedeeld in verschillende deelgebieden. De verantwoordelijkheid per deelgebied wordt steeds gedragen door een lid van de Raad van Bestuur. Zij worden bijgestaan door externe medewerkers. Hieronder krijgt u een overzicht van de verschillende deelgebieden, wat deze omvatten en wie meewerkt om de taken uit te voeren.

Financiën:

 • Takenpakket:
  • Penningmeester
  • Banken
  • Budgetcontrole
  • Boekhouding
  • Jeugdfonds
  • Sponsors
  • Subsidies
 • Verantwoordelijk: Brice Millares en Daan Benoot

Tennisschool:

 • Takenpakket:
  • Trainingen
  • Trainers
  • Start2Tennis
  • Activiteiten
  • zomerstages
  • winterstages
  • paasstage
 • Verantwoordelijk: Gunther De Backer
 • Externe Medewerkers: Nicolas Manigart en Thomas Poppe

Animatie:

 • Takenpakket:
  • Clubavonden
  • Onthaal nieuwe leden
  • Synergie leden/lessen
  • Jeugdcommissie
  • Facebook
  • Wintertornooi
  • Zomertornooi
 • Verantwoordelijk: Brian Jans, Robin Van den Borre & Joeri Boone

Bar:

 • Takenpakket:
  • Uitbating
  • Budgetcontrole
 • Verantwoordelijk: Tino

Infrastructuur:

 • Takenpakket:
  • Onderhoudswerken
  • Terreinen
  • Ballon
  • Schoonmaak
 • Verantwoordelijk: Brian Jans en Steve Van hentenrijk
 • Externe medewerkers: Gustave Van Hentenrijk en Jean-Pierre Vunckx

Competitie:

 • Takenpakket:
  • Interclub jeugd en volwassenen
  • Wedstrijdleiders
  • Wintertornooi
  • Zomertornooi
 • Verantwoordelijk: Jean-Pierre Vunckx

Communicatie:

 • Takenpakket:
  • Extern (pers)
  • Tennis Vlaanderen
  • Sportraad Dilbeek
  • Andere clubs
  • Subsidies
 • Verantwoordelijk: Gunther De Backer, Robin Van den Borre en Daan Benoot
 • Externe medewerker: Gerard Santema (sponsoring)

Administratie:

 • Takenpakket:
  • Ledenadministratie
  • LIdgelden
  • Elit
  • Nieuwsbrieven
  • Affiches
  • Website
  • Facebook
  • Sociale Media
 • Verantwoordelijk: Thomas Poppe