Bestuur

 
 

           

        Gunther                         Johnny                      Robin

Op 1 juni 2018 is er een nieuw bestuur in functie getreden op Tennis SDI vzw. Deze raad van bestuur zal de belangen van de club verder behartigen en Tennis SDI verder uitbouwen en wapenen voor de toekomst. Als voorzitter neemt Gunther De Backer het roer over van Koen Diegenant. 

 

RAAD VAN BESTUUR
Gunther De Backer ( Voorzitter)
 
Steve Vanhentenrijk
 
Johnny Vanhentenrijk  
Brice Millares
 
Robin Van den Borre
 

 

Deelgebieden:

De Raad van Bestuur heeft de bestuursfuncties opgedeeld in verschillende deelgebieden. De verantwoordelijkheid per deelgebied wordt steeds gedragen door een lid van de Raad van Bestuur. Zij worden bijgestaan door externe medewerkers. Hieronder krijgt u een overzicht van de verschillende deelgebieden, wat deze omvatten en wie meewerkt om de taken uit te voeren.

Financiën:

 • Takenpakket:
  • Penningmeester
  • Banken
  • Budgetcontrole
  • Boekhouding
  • Jeugdfonds
  • Sponsors
  • Subsidies
 • Verantwoordelijk: Brice Millares

Tennisschool:

 • Takenpakket:
  • Lentelessen
  • Winterlessen
  • Trainers
  • Start2Tennis
  • Activiteiten
  • Zomerstages
  • Winterstages
  • Paasstage
 • Externe Medewerkers: Steve Saelens (coördinator) & Dirk Van der Poorten (competitie)

Animatie:

 • Takenpakket:
  • Clubavonden
  • Onthaal nieuwe leden
  • Synergie leden/lessen
  • Jeugdcommissie
  • Social Media (Facebook,..)
 • Verantwoordelijk: Robin Van den Borre

Infrastructuur:

 • Takenpakket:
  • Onderhoudswerken
  • Terreinen
  • Ballon
  • Schoonmaak
 • Verantwoordelijk: Steve Vanhentenrijk
 • Externe medewerkers: Gustave Vanhentenrijk & Jean-Pierre Vunckx

Competitie:

 • Takenpakket:
  • Interclub jeugd en volwassenen
  • Wedstrijdleiders
  • Wintertornooi
  • Zomertornooi
 • Verantwoordelijk: Jean-Pierre Vunckx & Johnny Vanhentenrijk (volw interclub)

Communicatie:

 • Takenpakket:
  • Extern (pers)
  • Tennis Vlaanderen
  • Sportraad Dilbeek
  • Andere clubs
  • Subsidies
 • Verantwoordelijk: Gunther De Backer

Administratie:

 • Takenpakket:
  • Ledenadministratie
  • Lidgelden
  • Elit
  • Nieuwsbrieven
 • Externe medewerker: Marleen Meersman