Bestuur

 
 

               

        Gunther                         Johnny                           Robin                              Brice

          

         Laurent                          Tanguy                            Lucas

Op 12 maart 2021 is er een nieuw bestuur in functie getreden op Tennis SDI vzw. Deze raad van bestuur zal de belangen van de club verder behartigen en Tennis SDI verder uitbouwen en wapenen voor de toekomst.

 

RAAD VAN BESTUUR

 • Gunther De Backer (Voorzitter)
 • Robin Van den Borre (Onder-Voorzitter)
 • Brice Milares (Penningmeester)
 • Johnny Vanhentenrijk
 • Steve Vanhentenrijk
 • Laurent Huegaerts
 • Tanguy Ferrari
 • Lucas Loomans

 

Deelgebieden

De Raad van Bestuur heeft de bestuursfuncties opgedeeld in verschillende deelgebieden. De verantwoordelijkheid per deelgebied wordt steeds gedragen door een lid van de Raad van Bestuur. Zij worden bijgestaan door externe medewerkers. Hieronder krijgt u een overzicht van de verschillende deelgebieden, wat deze omvatten en wie meewerkt om de taken uit te voeren.

Financiën

 • Takenpakket:
  • Penningmeester
  • Banken
  • Budgetcontrole
  • Boekhouding
  • Jeugdfonds
  • Sponsors
  • Subsidies
 • Verantwoordelijk: Brice Millares & Laurent Huegaerts

Tennisschool

 • Takenpakket:
  • Lentelessen
  • Winterlessen
  • Trainers
  • Start2Tennis
  • Activiteiten
  • Zomerstages
  • Winterstages
  • Paasstage
 • Verantwoordelijke: Johnny Vanhentenrijk

Animatie

 • Takenpakket:
  • Clubavonden
  • Onthaal nieuwe leden
  • Synergie leden/lessen
  • Jeugdcommissie
  • Social Media (Facebook,..)
 • Verantwoordelijk: Lucas Loomans

Infrastructuur

 • Takenpakket:
  • Onderhoudswerken
  • Terreinen
  • Ballon
  • Schoonmaak
 • Verantwoordelijk: Steve Vanhentenrijk & Laurent Huegaerts
 • Externe medewerkers: Gustave Vanhentenrijk & Jean-Pierre Vunckx

Competitie

 • Takenpakket:
  • Interclub jeugd en volwassenen
  • Wedstrijdleiders
  • Wintertornooi
  • Zomertornooi
 • Verantwoordelijk: Jean-Pierre Vunckx & Johnny Vanhentenrijk (volw interclub)

Communicatie

 • Takenpakket:
  • Extern (pers)
  • Tennis Vlaanderen
  • Sportraad Dilbeek
  • Andere clubs
  • Subsidies
 • Verantwoordelijk: Gunther De Backer

Sponsering

 • Takenpakket:
  • Sponsordossier
  • Beheer sponsors
 • Verantwoordelijk: Tanguy Ferrari

Administratie

 • Takenpakket:
  • Ledenadministratie
  • Lidgelden
  • ELIT
  • Nieuwsbrieven
 • Externe medewerker: Marleen Meersman